Бос жұмыс орындары

Түйіндемеңізді rekruter@helios.kz
поштасына жолдаңыз

Немесе мына телефонға хабарласыңыз: 8 (727) 258-23-17

Біздің ұжымымызда 4900 адам бар. Осындай штаты бар компанияны басқара білу өте маңызды. Бұл үшін жанармай құюшылар мен кассирлер үшін сервистік бағдарламаны әзірлеп,еңгіздік. Осы бағдарламаның арқасында қызметкерлеріміз жоғары сапалы қызмет көрсетуге және үнемі біліктілігін арттыруға ынталы, ал компания басшылығы қызметкерлер жұмысының тиімділігін бақылай алады.

Актуальные вакансии:

Инженер охраны труда и техники безопасности
Оператор АЗС
Инженер-сметчик ОКС